Ljusramper har funnits tillgängliga på marknaden under många år och i takt med att LED-tekniken fortsätter att utvecklas så har ramperna mer kraftfulla och energieffektiva. Det råder stora missuppfattningar kring vilka nyckeltal som är viktiga och att hitta en ljusramp som faktiskt uppfyller de specifikationerna som utlovas är verkligen en utmaning. Tanken med denna guide är att reda ut begrepp och missuppfattningar som råder inom branschen.

 

VI REKOMMENDERAR FÖLJANDE ÅTERFÖRSÄLJARE/DISTRIBUTÖR AV LED RAMPER:

 

W – Watt är den mest vanliga missuppfattningen

För att mäta hur mycket ström en Ljusramp förbrukar så används måttet Watt (W). Detta säger alltså inte något om hur mycket ljus rampen avger. Många ljusramper förbrukar stora mängder ström p.g.a ineffektiva lysdioder och drivelektronik. Det är alltså inte mängden ljus som är anledningen till den höga förbrukningsmängden utan budget komponenter. För att göra det lättare att förstå så kan vi ta ett exempel:

En bil som förbrukar 3 liter bränsle per mil behöver inte nodvändigtvis vara snabbare än en bil som förbrukar en liter bränsle per mil. Resultatet är alltså att bilens motor är sämre på att omvandla bränslet (strömmen i detta fall) till kraft (ljus). En ljusramp som är utrustad med kvalitativa komponenter som till exempel Rigid Industries, Vision X, Dual Deluxe och Hella m.fl kan ha en effektivitet som sträcker sig över 90% medan led ramper med budget komponenter (kinesiska fabrikat) ofta har verkningsgrader ner mot 50-60%. Skillnaden är som ni märker enorm!

Det är vanligt att butiker uppger varje enskild lysdiod med dess högsta teoretiska effekt. Denna effekten har man mätt upp under optimala förhållanden i en labbmiljö och speglar inte verkliga förhållanden. Ifall dioderna drivs så hårt som specifikationerna uppger så hade dom brunnit upp eller fått en avsevärd kortare livslängd. Därför drivs dioderna i vissa fall med endast 50-60% av maxeffekt p.g.a billig drivelektronik. En ljusramp med en effekt på 120W kan i själva verket förbruka endast 50-60W vilket betyder att ca 50% av 50-60W blir till ljus, alltså drygt 25-30W omvandlas till funktionellt ljus. Det viktiga att tänka på här är att man inte bör lägga för mycket fokus på strömförbrukningen då detta inte på något sätt visar hur en ljusramp presterar.

 

Lumen – Lumen talet är helt oväsentligt eller inte?

Verkliga lumen (operativa lumen) är den ljusmängd som en lampa faktiskt avger. Detta kan variera väldigt mycket jämfört med teoretiska lumen (Råa lumen) som ofta är det värde som de flesta återförsäljare uppger. Teoretiska lumen är en matematisk modell av varje enskild led diod teoretiska lumen-tal under optimala förhållanden, som till exempel i en labbmiljö. En lampa med fem dioder vars respektive teoretiska max ljusmängd är 900 lumen kan i teorin uppnå 4500 teoretiska lumen.

Men som vi tidigare nämnt så klarar inte dioder av lägre kvalitet att uppnå ett lumen-tal som ens är i närheten av den teoretiska siffran på grund av lågkvalitativ drivelektronik och värmeutveckling  vilket medför att dioderna inte kan drivas fullt ut. Tillverkaren väljer alltså att konfiguera lamporna för att undvika att dioderna ska gå sönder och brinna upp i förtid. De flesta LED-ljusramper har integrerade kretsar som sänker effekten vid hög värme för att skydda dioderna, när armaturen har varit igång en stund ställs helt enkelt effekten ned ytterligare. Några procent ljus går även naturligt förlorat genom optik och ytterlinser.

Optiken är en avgörande komponent som avgör hur mycket ljus och även i vilken riktning ljuset riktas från led dioden. En led ramp av hög kvalitet med 8000 teoretiska lumen kan i verkligheten avge mer ljus än en ramp med 20 000 teoretiska lumen.

 

Lux – Är Lux den viktigaste siffran? Det beror på!

Definitionen av en lux är lumen på en kvadrameters yta. Lux är ett mått som på ett väldigt bra och effektivt sätt beskriver hur långt ett extraljus lyser. I normala fall brukar man utgå från 1 lux eller 0,25 lux som referenspunkt. För att läsa en vanlig dagstidning så krävs 1 lux som jämförelse medan 0,25 lux motsvarar ljuset från ett normalt månsken.

Om du jämför två ljusramper eller extraljus med identiska lumen-tal och effektförbrukning fast med olika optik så får de helt olika luxtal. En smalstrålande (SPOT) optik ger en mindre ljuspunkt som når längre ner på vägbanan medan en bredstrålande optik sprider ljuset på bredden och därför inte når lika långd. Om en ljusramp med spot-optik lyser 1 lux på 400 meter så kan den lampan med flood-optik nå allt mellan 50-100 meter trots att båda lampor avger samma ljusmängd (lumen).

Optik

Optiken utgör en väsentlig del inom belysning och är en avgörande faktor med stor inverkan på mängden ljus en lampa kan avge. En bra optik innebär en mer effektiv styrning av ljuset i slutändan. En optik som ger en smal och lång ljusbild brukar kallas Spot på engelska, den långa kastlängden är på bekostnad av ljusbredd. En optik som ger ett bredare ljus kallas Flood på engelska och ger mycket ljus i närområdet men ger betydligt sämre räckvidd. Ljusramper som kombinerar de båda ljusbilderna (Combo) anser vara mest praktiska och erbjuder det bästa från båda världarna. Det finns böjda ljusramper på marknaden som ger ett naturligt bredare ljus genom dess utformning.

 

Ljusramp jämfört med Extraljus

En stor fördel med LED ljusramper jämfört med mer traditionellt utformade runda extraljus är att slutresultatet oftast blir snyggare. Med ljusramper finns möjligheten att fälla in lampan direkt i fronten på bilen utan att påverka parkeringssensorer eller liknande.

 

LED-chip tillverkare

Det finns många olika tillverkare av LED-chip på marknaden. Philips, Osram och Cree räknas till de allra största jättarna på marknaden. Epistar är ett annat välkänt företag från Taiwan som är något billigare att producera men som ändå ger en hög kvalitet. LED-chip jättarna tillverkar inga egna LED ljusramper utan säljer led dioderna till fabriker som bestyckar sina lampor vid montering. En ljusramp som använder en Philips led diod är alltså inte tillverkad av Philips själva.